Pieejamie tēli:

Lielie tēli. Paredzēti 30 minūšu iznācienam-mini diskotēkai vai uz fotografēšanos. Atlikušajā laikā pasākums tiek vadīts kādā no augstāk redzamajiem tēliem paredzētiem pasākumu vadīšanai.

Papildus piemaksa par iznācienu lielā tēla kostīmā 25€.

 .